Zien op welke manier het wel kan!

Welkom bij Oog voor Waarnemen!                                                        Praktijk voor remedial  teaching

 

Waarnemen is het proces van het verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren van zintuiglijke informatie. Met andere woorden is waarnemen dus het leren kennen van de omgeving via de zintuigen.

Dan hebben we het over zien, horen, ruiken, voelen, proeven en dan nog twee minder bekende zintuigen: het evenwichtsorgaan (vestibulair systeem) en de beweging- en houdingszin (propriocepsis).

De sensoren van de proprioceptie komen overal in het bewegingsapparaat voor en meten voortdurend de spanning en de stand van onze spieren, pezen en gewrichten. Zo geven ze ons informatie over ons eigen lichaam. Dat is belangrijk voor je motoriek. Je voelt dat je rechtop staat, moe bent, dat iets zwaar is etc. De lichaamsgewaarwording is daarnaast dus ook afhankelijk van evenwicht en zien!

Prikkels om ons heen komen binnen via de zintuigen en worden door onze hersenen verwerkt. Soms gaat er iets "fout" bij onze waarneming. Prikkels hebben ook invloed op ons gedrag.

Lees- en rekenproblemen blijven bestaan, ook al wordt er extra hard geoefend. Op dezelfde wijze doorgaan is niet verstandig en levert veel frustratie op.

Belangrijk is om dan te gaan kijken naar het kind als geheel, hoe het informatie verwerkt op alle gebieden van de zintuigen. Bepaalde voorwaarden om tot lezen en rekenen te komen kunnen nog niet goed tot ontwikkeling zijn gekomen.