Opleidingen en cursussen

 

 •  Akte van Bekwaamheid      Hoofdleidster Kleuteronderwijs
 • Volledig bevoegd Onderwijzer Basisonderwijs
 • Ambulante begeleiding
 • werken met Autistische kinderen
 • Totale communicatie
 • Gecertificeerd Reken- en Spelling Bootcamp Trainer
 • Eerst bewegen dan leren (neuromotorisch ontwikkelingsprogramma voor scholen INPP)
 • Alle onderdelen van de opleiding bij Beeld en Brein: Master Beelddenken met;
 • Beeld en Brein Coach
 • Beelddenk-specialist
 • Kleuteronderzoek
 • STERKerSTAAN faalangsttrainer
 • STERKerSTAAN ADHD Coach
 • Certificaat cursus FON Visuele Screening & Trajectbegeleiding
 • Visueel Screener PLUS
 • Into Bounce: Leren in beweging (mbv bellicon)
 • Leren en Lezen (gegeven door Oogmetrie Haarlem)
 • Taal in Blokjes
 • Gecertificeerd trainer begrijpende lezen: "Alle teksten de baas!"
 • Succes met Rekenen

 

 

Mag ik me even voorstellen aan u:

 

Mijn naam is Nicolette Dijkstra, eigenaresse van Oog voor Waarnemen.

De praktijk kon aan huis gerealiseerd worden, met hulp van mijn man Ronald, nu er genoeg ruimte was omdat de volwassen dochters al op zichzelf waren gaan wonen.

Na de Kleuterkweek en PABO  ben ik 33 jaar werkzaam geweest in het Speciaal Onderwijs, waarvan de laatste 9 jaar in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. In deze periode heb ik een hoop expertise opgedaan met leerproblemen, ook op het gebied van Autisme, ADHD en verschillende syndromen. Per november 2019 sta ik niet meer voor de klas, maar werk ik nog wel als Begeleider Passend Onderwijs (individuele begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte) op scholen in Alphen aan den Rijn.

Per 1 januari 2019 ben ik me gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel en ben ik met mijn  praktijk begonnen om kinderen nog beter te kunnen helpen met hun leerproblemen en het zoeken naar de juiste leerstrategie. Ik heb me daarom de afgelopen jaren weer verder geschoold. 

Het werken met kinderen is altijd een leerproces gebleven voor mij, waarbij het geven van  vertrouwen, veiligheid en begrip belangrijk zijn voor het opbouwen van het zelfvertrouwen.