INTAKE

Een intake gesprek is met u als ouder(s) van belang om de hulpvraag vast te stellen. In overleg met u kan uw zoon/dochter er zelf bij zijn.  

Naar aanleiding van de hulpvraag kan ik ook inschatten op welke wijze ik u kan helpen. Dit oriënterend gesprek is kosteloos. 

Het is belangrijk dat u als ouder(s) een goed gevoel heeft over het gesprek en de mogelijkheden die ik kan bieden. Uw kind moet zich ook prettig voelen bij de verleende hulp.

ONDERZOEK EN DIAGNOSE

Als we met elkaar in zee gaan, wordt aan de hand van de hulpvraag een onderzoeksplan opgesteld. Welke onderzoeken zijn van belang, wat is het niveau van uw kind. Het onderzoek vindt plaats op afspraak. De resultaten en de diagnose die hier uit voortvloeien worden verwerkt in een verslag, dat met u doorgesproken wordt. Aan de hand van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld. 

BEHANDELPLAN

Afhankelijk van de problematiek is de duur van een behandelplan gemiddeld 10 weken. Een behandeling duurt 60 minuten. In overleg kan dit ook meer of minder zijn.

U bent welkom om tijdens de individuele behandeling aanwezig te zijn. 

U wordt mondeling op de hoogte gehouden van de vorderingen. Het is dikwijls belangrijk om ook thuis nog te oefenen om dingen beter te laten beklijven. U krijgt de uitleg hiervan voor u naar huis gaat. Het is dus van belang om uw zoon/dochter ook thuis te steunen in het oefenproces.

De insteek is om uw zoon/dochter weer plezier te laten krijgen in leren door succeservaringen op te doen.

CONTACT MET SCHOOL

Op uw verzoek kan ik contact op nemen met de school van uw zoon/dochter. Dit kan zijn om te observeren in de leeromgeving van uw zoon/dochter en/of om in overleg met school tot een goed plan van aanpak te komen. Samen kunnen we er voor zorgen dat uw zoon/dochter met plezier naar school gaat!

EVALUATIE

Als het behandelplan is afgerond wordt dit met u geëvalueerd. Dit kan betekenen dat de begeleiding wordt afgerond of dat er een vervolg behandelplan wordt opgesteld.

 

 

Bescherming persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Oog voor Waarnemen zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.